Majówka Grill Party

Majówka Grill Party

The Green Restaurant

 

The Green Restaurant is an exceptional place in the centre of the horticulture shopping mall, where you can try delicious and healthy food, relax after shopping as well as calm down after a working day.

 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013